GOES GREEN

Κάνουμε μαζί τα βήματα προς ένα βιώσιμο μέλλον, με γνώμονα το περιβάλλον

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, έρχονται στο προσκήνιο, μεταξύ άλλων, δράσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και στροφής σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Η εταιρεία μας διαθέτει σημαντική εμπειρία στα εν λόγω ζητήματα (πολυετής ενασχόληση με προγράμματα «Εξοικονομώ», πολυάριθμες μελέτες ενεργειακής αυτονομίας κτιριακού δυναμικού μέσω παθητικών συστημάτων ενέργειας, πολλαπλές ενσωματώσεις ΑΠΕ σε κτίρια (λ.χ. φωτοβολταϊκά σε δώματα/στέγες), προώθηση βιοκλιματικού σχεδιασμού, κατασκευές φωτοβολταϊκών πάρκων, κτλ)

The Great Tiny House Debate: What it Means to Downsize the Dream

The Great Tiny House Debate:

What it Means to Downsize the Dream

The dream of a home in the suburbs with a white picket fence is changing. 

Between housing crises and homelessness, mounting debt and downsizing, home ownership has become increasingly less attainable. The tiny house movement is a direct response to these forces, with cities and designers asking whether micro dwellings can address pressing issues or if they are glorifying unhealthy living conditions.

The dream of a home in the suburbs with a white picket fence is changing

Throughout 2018, tiny houses were one of the most popular topics searched for on ArchDaily, growing 75% over the previous year, and first on our list of trends that will impact architecture in 2019. Architects are faced with a range of questions, including whether tiny houses can provide eco-conscious and affordable housing as a response to a narrowing housing supply. The movement is also innately tied to changing attitudes about privilege, wealth and materialism. The trend towards tiny living is growing in both urban and rural environments alike, and the debate on tiny homes continues because the definitions of the movement are diverse and often tied to local housing markets.

To complicate things, tiny homes come in many sizes, and can actually be illegal in some places. In the United States, tiny houses are difficult to regulate when it comes to zoning and safety, and states can deem them unacceptable as forms of residency. The law looks at tiny houses as something between camper vans, mobile homes, and traditional single-family residences. They can be micro-apartments and office spaces to cabins on wheels. But to officially be “tiny,” the house has to be 400 square feet or less according to the International Code Council. Tiny homes also come in two different types: movable (on wheels) or stationary (on a foundation).

While there are many problems, tiny homes can also provide a range of benefits, from a minimalist lifestyle and mobility to lower costs when compared to traditional single family homes. But are they truly an answer to urban inequality, or capitalizing on the needs of a growing demographic? The following articles explore the tiny house movement and where these questions may be headed.

A Tiny Luxury: What are “Tiny Houses” Really Saying About Architecture?

Following a successful pilot launch in Boston and $1 million in venture backing, a startup company called Getaway has recently launched their service to New Yorkers. The company allows customers to rent out a collection of designer “tiny houses” placed in secluded rural settings north of the city; beginning at $99 per night, the service is hoping to offer respite for overstimulated city folk seeking to unplug and “find themselves.” The company was founded by business student Jon Staff and law student Pete Davis, both from Harvard University, out of discussions with other students about the issues with housing and the need for new ideas to house a new generation. From that came the idea of introducing the experience of Tiny House living to urbanites through weekend rentals.

5 Things Architecture Can Learn from the Tiny House Movement 

As the global economy grows uncertain, homeowners are getting more creative in order to afford essential residential spaces. The tiny house movement has gained a foothold worldwide, encouraging the construction of homes as small as 150 square feet (14 square meters), with many smaller housing models cropping up on a daily basis. Home to residents of all ages, tiny houses have evolved far beyond the cramped quarters of Airstream trailers of decades past and, though they were once considered an architectural farce, tiny houses are becoming an increasingly popular solution to weather the economic storm and increasingly relevant to the field of architecture.

Tiny-House Villages: Safe Havens for the Homeless

As the need for smart housing solutions rises, so does the appeal of tiny-house villages, not just as shelter for the homeless, but as a possible look to the future of the housing sector. The new article, Are Tiny-House Villages The Solution To Homelessness? by Tim Murphy, takes a closer look into the positive and negative aspects of these controversial communities, as well as their social and political ramifications so far. Through interviews with residents of several tiny-house villages, Murphy investigates the current impacts they have had on the homeless populations within major American cities, and questions how the lifestyle will evolve in the future. Read the full article, here.

Micro-Architecture: 40 Big Ideas for Small Cabins

In spite of their apparent simplicity, small cabins have always been a welcome design challenge in which scale, materiality and habitability must be resolved in order to take maximum advantage of minimal spaces. Perhaps the most famous exercise in cabin design, the Le Corbusier-designed 16m2 cabanon was a container of ideas in which the Swiss architect explored the “modulor”– an understanding of the fundamentality of human scale. In the ensuing half-century, many prominent architects have ventured into cabin design both experimentally and at a primitive level, especially as a small refuge in harmony within a natural context.

Related Posts