Εξοικονομώ κατ΄οίκονδιαβάστε περισσότερα...

Εξοικονομώ Διατηρώδιαβάστε περισσότερα...

Εξοικονομώ Επιχειρήσειςδιαβάστε περισσότερα...

Εξοικονομώ Τουρισμόςδιαβάστε περισσότερα...

Εξοικονομώ Hλεκτραδιαβάστε περισσότερα...

Δράσεις με αφορμή την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία στοχεύει στην ανάδειξη της Ευρώπης στην πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο με μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, έρχονται στο προσκήνιο, μεταξύ άλλων, δράσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και στροφής σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Χαρακτηριστικά, το ΕΣΠΑ 2021-2027, όσον αφορά την ενέργεια, κινείται στους εξής άξονες:

 • Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, συμπεριλαμβανόμενων των κατοικιών, καθώς και βελτίωση της ενεργειακής έντασης σε όλους τους τομείς
 • Προώθηση και βελτίωση της οικιακής αυτονομίας με αξιοποίηση ΑΠΕ για αυτοπαραγωγή και συστημάτων αποθήκευσης σε τοπικό επίπεδο
 • Προώθηση της χρήσης συστημάτων ΑΠΕ για θέρμανση και ψύξη
 • Υποστήριξη ενεργειακής μετάβασης των νησιών σε «καθαρές» μορφές ενέργειας, αξιοποίησης εγχώριων ενεργειακών πηγών και ενίσχυση της μεταξύ τους διασυνδεσιμότητας ή της διασυνδεσιμότητάς τους με το ηπειρωτικό σύστημα
 • Ενίσχυση διασυνοριακών έργων διασύνδεσης, αναβάθμιση υφιστάμενων δικτύων μεταφοράς και διανομής, ανάπτυξη ολοκληρωμένων κέντρων ενεργειακού ελέγχου.
 • Ανάπτυξη «έξυπνων» ενεργειακών συστημάτων, δικτύου και εξοπλισμού αποθήκευσης σε τοπικό επίπεδο.
 • Προσαρμογή των επιχειρήσεων στον πράσινο μετασχηματισμό.

Η εταιρεία μας διαθέτει σημαντική εμπειρία στα εν λόγω ζητήματα (πολυετής ενασχόληση με προγράμματα «Εξοικονομώ», πολυάριθμες μελέτες ενεργειακής αυτονομίας κτιριακού δυναμικού μέσω παθητικών συστημάτων ενέργειας, πολλαπλές ενσωματώσεις ΑΠΕ σε κτίρια (λ.χ. φωτοβολταϊκά σε δώματα/στέγες), προώθηση βιοκλιματικού σχεδιασμού, συμμετοχές σε κατασκευές 10 φωτοβολταϊκών πάρκων, κτλ) και προβαίνει διαρκώς σε ενέργειες περαιτέρω ανάπτυξης των τμημάτων της που διαχειρίζονται τέτοιου είδους θέματα → επέκταση προσωπικού, εισαγωγή αυτοματοποιημένων διαδικασιών-εργαλείων, παρακολούθηση σεμιναρίων από το προσωπικό για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο (λ.χ. σχετικά με τα προγράμματα που αναμένονται να ανακοινωθούν στο προσεχές διάστημα, τις νέες τεχνολογίες υλικών, τα εναλλακτικά υλικά κτλ).

 • Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»
 • Πρόγραμμα «Διατηρώ»
 • Πρόγραμμα «Εξοικονομώ για επιχειρήσεις»
 • Πρόγραμμα «Εξοικονομώ για τον τουρισμό»
 • Πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ
 • Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

Εντός των επόμενων μηνών, αναμένεται να τεθεί σε τροχιά ο επόμενος κύκλος του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» με τίτλο «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», με προϋπολογισμό περί τα 850 εκατομμύρια ευρώ. Ο νέος κύκλος εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο που έχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας το οποίο στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση 60.000 κατοικιών ετησίως συνολικού προϋπολογισμού 8 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το 2030. Στις παρεμβάσεις που είναι γνωστές από τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος (αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης, σύστημα παροχής ζεστού νερού χρήσης), θα ενσωματωθούν νέες τεχνολογίες που χαρακτηρίζουν ένα “Έξυπνο Σπίτι, όπως είναι τα έξυπνα συστήματα διαχείρισης φωτισμού, θέρμανσης και ψύξης, απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης, ενώ, επιπλέον, θα επιδοτούνται η παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως είναι τα φωτοβολταϊκά και οι συσσωρευτές, καθώς και οι υποδομές φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα. Θα επιδοτηθούν, επίσης, παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους για εξοικονόμηση ενέργειας όπως είναι η θέρμανση, ο φωτισμός και οι ανελκυστήρες. Ανάμεσα στα νέα χαρακτηριστικά του προγράμματος αναμένεται, να είναι και η αύξηση του ανώτατου εισοδήματος των ιδιοκτητών που κρίνονται δικαιούχοι των επιδοτήσεων, ενώ προβλέπεται αύξηση της επιδότησης για ιδιοκτήτες ακινήτων τα οποία είναι κατασκευασμένα προ του 1980 αλλά και για περιπτώσεις επίτευξης υψηλών ενεργειακών στόχων, όπως αναβάθμιση κατά τέσσερεις ενεργειακές κατηγορίες.

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί από 1/1/1984 έως και 31/12/2005 με εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία.

Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κατοικίας

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 • Υφίσταται νόμιμα.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία (βάσει εντύπου Ε1).
 • Έχει καταταγεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

 

Τύποι Αιτήσεων

Αίτηση Μεμονωμένου διαμερίσματος ή μονοκατοικίας

Αναλαμβάνουμε (τόσο για τις περιπτώσεις μονοκατοικιών/μεμονωμένων διαμερισμάτων όσο και για τις περιπτώσεις πολυκατοικιών):

 • Συμπλήρωση αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του προγράμματος → προσωπικό με εμπειρία που δίνει δυνατότητα επίτευξης εξαιρετικής ταχύτητας
 • Διαδικασία τακτοποίησης τυχόν υπαρχόντων αυθαιρεσιών
 • Διενέργεια πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης (προ των παρεμβάσεων) και έκδοση Α’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
 • Υπηρεσίες Συμβούλου Έργου για τη διαχείριση της αίτησης μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος
 • Υποβοήθηση στη διαδικασία υποβολής αίτησης δανειοδότησης σε συνεργαζόμενη τράπεζα
 • Εκπόνηση κάθε μορφής απαραίτητων μελετών και έκδοση κάθε είδους απαιτούμενων εγκρίσεων (λ.χ. μελέτη θέρμανσης, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας)
 • Κατασκευαστικό κομμάτι → Υλοποίηση παρεμβάσεων → χρήση υλικών και συστημάτων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, φέρουν πιστοποίηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους και σήμανση CE
 • Διενέργεια δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης (μετά την εκτέλεση των παρεμβάσεων) και έκδοση Β’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
Πιο αναλυτικά...

Πιο αναλυτικά, αρχικά, απαιτείται η διενέργεια της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης, ώστε να εκδοθεί το πρώτο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Α’ ΠΕΑ). Στη συνέχεια, πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του προγράμματος, στην οποία καταχωρούνται, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία του Α’ ΠΕΑ, οι επιλέξιμες παρεμβάσεις και ο ενεργειακός στόχος μετά την υλοποίησή τους. Σε περίπτωση ένταξης στο πρόγραμμα, ακολουθεί η διαδικασία λήψης δανείου (αν αυτό είναι επιθυμητό), η υλοποίηση των παρεμβάσεων και η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση για την έκδοση του δεύτερου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Β’ ΠΕΑ). Ακολούθως, καταχωρούνται στο σύστημα τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ και τα αναλυτικά στοιχεία των παραστατικών δαπανών των παρεμβάσεων με τελικό βήμα την εκταμίευση της επιχορήγησης. Σύντομα, αναμένεται ότι το εύρος των προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης θα επεκταθεί, καθώς θα ανοίξουν και νέα προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης για τον τουρισμό, τα δημόσια κτήρια (πρόγραμμα «Ηλέκτρα») και τη βιομηχανία. Ιδιαίτερη βαρύτητα, στο άμεσο μέλλον, θα έχει και η ηλεκτροκίνηση με την αναμενόμενη ενεργοποίηση της δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ».  

6konomo
main_-01

Εξοικονομώ για τον τουρισμό

Στις αρχές του 2021 πρόκειται να ξεκινήσει το ειδικό πρόγραμμα «Εξοικονομώ για τον τουρισμό», το οποίο στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του τουριστικού κλάδου και στην ανάπτυξη «πράσινων» ξενοδοχείων. Το εν λόγω πρόγραμμα αναμένεται να αποτελέσει μια σημαντική ένεση ρευστότητας για τους επιχειρηματίες του τουρισμού ενόψει της νέας σεζόν, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη βιωσιμότητα των τουριστικών επιχειρήσεων, έπειτα από μια χρονιά που επλήγη από την πανδημία του COVID-19 και έπληξε σε μεγάλο βαθμό τον νευραλγικό κλάδο του τουρισμού. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα φτάνει τα 600 εκατομμύρια ευρώ.

Το πρόγραμμα, το οποίο αυτή την περίοδο επεξεργάζονται τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού, απευθύνεται σε 38.000 ξενοδοχεία κλασικού τύπου, επιπλωμένα διαμερίσματα, ξενοδοχεία μεικτού τύπου, ενοικιαζόμενα δωμάτια, παραδοσιακά καταλύματα, διατηρητέα, τουριστικές κατοικίες και επαύλεις σε όλη την Ελλάδα. Η βοήθεια αναμένεται να είναι ανάλογη με το μέγεθος του καταλύματος, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για προσαύξηση της επιδότησης για τα καταλύματα εκείνα που βρίσκονται κοντά σε λιγνιτικές περιοχές (Πτολεμαΐδα και Μεγαλόπολη).

Στόχο του προγράμματος αποτελεί η ενίσχυση του τουριστικού κλάδου και η αναβάθμιση των τουριστικών καταλυμάτων σε κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, τα οποία θα έχουν αυξημένο βαθμό ενεργειακής αυτονομίας μέσω «έξυπνων» συστημάτων διαχείρισης, παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, δεδομένου ότι στα ελληνικά νησιά, όπου οι αποστάσεις είναι μικρές, υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης.

Το μοντέλο «πράσινων» τουριστικών καταλυμάτων αναμένεται να συμβάλει όχι μόνο στη μείωση του λειτουργικού κόστους και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου, αλλά και στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την προσέλκυση τουριστών ευαισθητοποιημένων σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας, σε μια εποχή κατά την οποία αυξάνεται ο αριθμός τουριστών που επιλέγουν «πράσινα» τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες.

 • Η εταιρεία μας έχει να επιδείξει τη συμμετοχή της σε πολυάριθμα αναπτυξιακά έργα ξενοδοχειακών καταλυμάτων που της δίνουν την απαραίτητη εμπειρία να διαχειριστεί τις απαιτήσεις του προγράμματος

 

⇒   Αναλαμβάνουμε:

  • Υπηρεσίες Ενεργειακού Ελεγκτή
  • Υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Μελέτη βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης
  • Οικονομοτεχνική μελέτη
  • Υπηρεσίες Συμβούλου Έργου
  • Εκπόνηση κάθε μορφής απαραίτητων μελετών και έκδοση κάθε είδους απαιτούμενων εγκρίσεων (λ.χ. μελέτη θέρμανσης, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας)
  • Κατασκευαστικό κομμάτι → Υλοποίηση παρεμβάσεων
  • Πιστοποίηση κατά τα ενδεδειγμένα σχετικά πρότυπα ποιότητας (ενδεικτικά Green Key, Eco Label)

Πρόγραμμα «Διατηρώ»

Τρία χρηματοδοτικά εργαλεία για το κτιριακό απόθεμα ετοιμάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος: το πρόγραμμα «Διατηρώ», την Τράπεζα Γης που τίθεται σε εφαρμογή το προσεχές εξάμηνο και ένα ευρύτερο πρόγραμμα που θα δίνει τη δυνατότητα στους δήμους να επεμβαίνουν στα εγκαταλελειμμένα κτίρια.

Ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο που θα προσιδιάζει στη λογική του «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» ετοιμάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος για τη διάσωση από την εγκατάλειψη του διατηρητέου κτιριακού αποθέματος της χώρας και αφορά τα εγκαταλελειμμένα κτίρια, πολλά από τα οποία είναι ετοιμόρροπα.

Το πρόγραμμα «Διατηρώ», οι βασικοί άξονες του οποίου αναμένεται να ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα, θα έχει στόχο μεταξύ άλλων και τη δημόσια ασφάλεια δεδομένου ότι πολλά από τα εν λόγω κτίρια κρίνονται επικίνδυνα.

Επιπλέον, εξετάζεται να ενταχθούν σε αυτό εκτός των κτιρίων που είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα ή μνημεία, ιστορικά κτίρια και κτίρια εντός παραδοσιακών οικισμών, αλλά και κατασκευές του Μεσοπολέμου ή νεοκλασικά, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηριστεί μέχρι τώρα.

Η συγκεκριμένη δράση θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 200 εκατομμύριων ευρώ, ενώ για την επιλογή των δικαιούχων εξετάζεται η εφαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων.

Το πρόγραμμα θα καλύπτει την πλήρη αποκατάστασή τους, αλλά και τις άμεσα αναγκαίες σωστικές επεμβάσεις, δηλαδή σημειακές παρεμβάσεις που αφορούν τη στατικότητά τους, ώστε να μην καταρρεύσουν. Επίσης, έχει προβλεφθεί να επιδοτούνται εργασίες αποκλειστικά για τις προσόψεις των κτιρίων, στις οποίες θα περιλαμβάνεται ακόμη και το πλύσιμο. Κι αυτό διότι τεχνικές που χρησιμοποιούνταν εκείνη την περίοδο, όπως τα αρτιφισιέλ, για να ξαναβρούν τη λάμψη τους – από τη μαρμαρόσκονη που «έκρυβε» ο σοβάς – πρέπει να πλυθούν με ειδικό τρόπο, ο οποίος μάλιστα κοστίζει ακριβότερα από ένα βάψιμο, το οποίο, άλλωστε, θα τα κατέστρεφε.

Το δεύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο θα είναι η περίφημη «Τράπεζα Γης», η οποία έχει θεσμοθετηθεί εδώ και χρόνια, ενώ συμπληρωματικές ρυθμίσεις περιελήφθησαν και στον πρόσφατο νόμο για την πολεοδομική και χωροταξική νομοθεσία (ν. 4759/2020).  Η Τράπεζα Γης εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη για να τεθεί σε εφαρμογή εντός του επόμενου εξαμήνου. Μέσω αυτής, εκτιμάται ότι θα δίνεται η δυνατότητα να γίνονται αγοραπωλησίες άυλων τίτλων, ενεργοποιώντας για πρώτη φορά το εργαλείο της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης,  δίνοντας το δικαίωμα στους ιδιοκτήτες των διατηρητέων κτιρίων να εκχωρήσουν τους τίτλους του υπόλοιπου συντελεστή και να αξιοποιήσουν τα χρήματα που θα λάβουν στην αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου.

Το τρίτο χρηματοδοτικό εργαλείο θα αφορά την αποκατάσταση κτιρίων από τους δήμους. Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο ετοιμάζεται με τη συνεργασία των Υπουργείων Περιβάλλοντος-Ενέργειας, Πολιτισμού, Οικονομικών και Υποδομών-Μεταφορών. Με τις νέες ρυθμίσεις θα  δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους να παίρνουν ένα κτίριο το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο ή βρίσκεται σε κακή κατάσταση, να το επισκευάζουν και να το χρησιμοποιούν για ένα διάστημα 10ετίας ή 15ετιας. Έπειτα θα το επιστρέφουν στον ιδιοκτήτη του, αφού θα έχουν αποσβέσει τα δαπανηθέντα κονδύλια. Ο  Δήμος θα μπορεί  να απευθύνεται στους ιδιοκτήτες του κτιρίου θέτοντας συγκεκριμένη προθεσμία και εάν δεν ανταποκριθούν θα έχει το δικαίωμα να επέμβει. Εάν πρόκειται για κατασκευή αγνώστου ιδιοκτήτη, θα προηγείται σχετική ανακοίνωση στον Τύπο για εύλογο διάστημα.

 

⇒  Η εταιρεία μας είναι σε θέση να αναλάβει:

  • Στατική αποτίμηση
  • Υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή
  • Υπηρεσίες Συμβούλου Έργου
  • Εκπόνηση κάθε μορφής απαραίτητων μελετών και έκδοση κάθε είδους απαιτούμενων εγκρίσεων
  • Στατική ενίσχυση για την αποφυγή κατάρρευσης των κτιρίων
  • Εργασίες αποκατάστασης της πρόσοψης για τη διατήρηση μιας ξεχωριστής, για παράδειγμα, τεχνοτροπίας ή ακόμη και το πλύσιμο για όσες προσόψεις απαιτούν ειδικές και πιο δαπανηρές τεχνικές
  • Αποκατάσταση εσωτερικού χώρου
  • Υλοποίηση ενεργειακών παρεμβάσεων
Διατηρω1
start-up_g

Πρόγραμμα «Εξοικονομώ για επιχειρήσεις»

Δυο δράσεις που στοχεύουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων θα ανοίξουν το προσεχές διάστημα στο πλαίσιο του «Εξοικονομώ για Επιχειρήσεις». Ο συνολικός προϋπολογισμός των δυο δράσεων θα είναι 65 εκατομμύρια Ευρώ, το ύψος της επιδότησης θα κυμαίνεται από 35% έως και 80% και θα αφορά όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους. Οι παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των δύο προγραμμάτων σχετίζονται με την ενσωμάτωση στις επιχειρήσεις εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, καθώς και με ενέργειες που αποσκοπούν στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεών τους για την εξοικονόμηση ενέργειας, δηλαδή για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.
Η πρώτη δράση αφορά την «Προώθηση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης από ΑΠΕ και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας για ιδιοκατανάλωση». Ο προϋπολογισμός θα είναι 35 εκατομμύρια Ευρώ και ο επιλέξιμος προϋπολογισμός για κάθε επιχείρηση θα είναι 20.000€ – 1.000.000€. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες προτίθενται να εγκαταστήσουν σύστημα παραγωγής θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), δηλαδή με χρήση βιομάζας, βιοαερίου, γεωθερμίας, ηλιοθερμικών και λοιπών συστημάτων ΑΠΕ, ή συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με χρήση ΑΠΕ, μόνο όταν λειτουργούν ως εγκαταστάσεις αυτοπαραγωγής (όχι όταν λειτουργούν με καύσιμο φυσικό αέριο).
Σύμφωνα με τους όρους της δράσης, κάθε επενδυτική πρόταση θα πρέπει να στοχεύει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό διείσδυσης ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ στη συνολική κατανάλωση ενέργειας και να επιτυγχάνει τουλάχιστον 25% κάλυψη των ετήσιων (θερμικών και ηλεκτρικών) ενεργειακών αναγκών μέσω ολοκληρωμένων λύσεων εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
Οι επιλέξιμες δαπάνες θα είναι:

 • Εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης ή και ψύξης καθώς και παροχής ζεστού νερού χρήσης με σύστημα εκμετάλλευσης ΑΠΕ (δηλαδή με χρήση βιομάζας, βιοαερίου, γεωθερμίας, ηλιακής και λοιπών πηγών που θεωρούνται ΑΠΕ), όπως:
  o αεροθερμικές αντλίες θερμότητας και λοιπές κλιματιστικές μονάδες,
  o θερμικά ηλιακά συστήματα για την υποβοήθηση του κυρίως συστήματος θέρμανσης και για την ψύξη χώρων κλειστού και ανοικτού κύκλου και για την παροχή ζεστού νερού χρήσης,
 • Εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης για ιδιοκατανάλωση με χρήση ΑΠΕ. Εγκατάσταση συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με χρήση ΑΠΕ (βιομάζα, βιοαέριο, ηλιακή ενέργεια, γεωθερμική ενέργεια).
 • Υποστηρικτικές δράσεις όπως υπηρεσίες Ενεργειακού Συμβούλου.
  o Υπηρεσίες Ενεργειακού Συμβούλου, προκειμένου να εκπονηθεί τεχνική έκθεση για την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
  o Εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής απαραίτητες σχετικές με τους σκοπούς της Δράσης.

Η δεύτερη δράση θα είναι το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων». Ο προϋπολογισμός θα είναι 30 εκατομμύρια Ευρώ και ο επιλέξιμος προϋπολογισμός για κάθε επιχείρηση θα είναι 20.000€ – 600.000€.
Οι επιλέξιμες δαπάνες θα είναι:

 • Ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιριακών υποδομών, στις οποίες περιλαμβάνονται:
  o Αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα θερμοδιακοπτόμενα ενεργειακά κουφώματα (τουλάχιστον διπλού υαλοπίνακα).
  o Προσθήκη ή αντικατάσταση τοπικών ή κεντρικών συστημάτων μηχανικού αερισμού με δυνατότητα ανάκτησης θερμότητας
  o Προσθήκη ή αναβάθμιση συστήματος σκίασης
  o Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας, δαπέδου, δώματος και στέγης.
  o Προσθήκη συστημάτων θέρμανσης-ψύξης ή αναβάθμισή τους σε νέα ενεργειακά αποδοτικότερα.
  o Εφαρμογή συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).
  o Προσθήκη ή αντικατάσταση συστημάτων παροχής ζεστού νερού χρήσης.
  o Προσθήκη ή αντικατάσταση συστήματος φωτισμού.
 • Ενεργειακή αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας:
  o Αναβάθμιση συστημάτων παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας που χρησιμοποιούνται τόσο για θέρμανση/ψύξη χώρων όσο και για την παραγωγική διαδικασία (π.χ. εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής ζεστού νερού/ατμού, εξοπλισμός ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας κλπ.)
  o Αντικατάσταση κινητήρων και αντλιών με νέους ενεργειακά αποδοτικότερους μεταβλητών στροφών.
 • Υποστηρικτικές δράσεις:
  o Υπηρεσίες Ενεργειακού Ελεγκτή
  o Υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή
  o Υπηρεσίες Ενεργειακού Συμβούλου, προκειμένου να εκπονηθεί πλάνο μέτρησης και επαλήθευσης των επιτευχθέντων εξοικονομήσεων από τα υλοποιηθέντα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Η εταιρεία μας έχει τα εφόδια να διαχειριστεί:
  o Υπηρεσίες Ενεργειακού Ελεγκτή
  o Υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή
  o Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  o Μελέτη βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης
  o Οικονομοτεχνική μελέτη
  o Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης
  o Υπηρεσίες Ενεργειακού Συμβούλου, προκειμένου να εκπονηθεί πλάνο μέτρησης και επαλήθευσης των επιτευχθέντων εξοικονομήσεων από τα υλοποιηθέντα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας.
  o Εκπόνηση κάθε μορφής απαραίτητων μελετών και έκδοση κάθε είδους απαιτούμενων εγκρίσεων (λ.χ. μελέτη εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας)
  o Κατασκευαστικό κομμάτι → Υλοποίηση παρεμβάσεων

Πρόγραμμα «ηλεκτρα»

Βασικός στόχος του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» είναι η συμβολή του στην επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης και παράλληλα η ικανοποίηση του στόχου της ετήσιας ενεργειακής ανακαίνισης του συνολικού εμβαδού της θερμικής ζώνης των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, το οποίο αποτελεί το 3% του συνολικού εμβαδού, και την προώθηση έργων που υλοποιούνται μέσω συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης.

Οι παρεμβάσεις, οι οποίες θα αφορούν, ενδεικτικά, το κέλυφος του κτιρίου και τα διάφορα συστήματα Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων θα εξασφαλίζουν αποδεδειγμένα την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, ενώ, όπου απαιτείται, θα δύναται και η δυνατότητα στατικής ενίσχυσης.

Το πρόγραμμα θα έχει προϋπολογισμό 500.000.000 € και θα βρίσκεται σε ισχύ μεταξύ 2021-2026.

 • Κριτήρια για την επιλογή και ένταξη των έργων στο πρόγραμμα “ΗΛΕΚΤΡΑ” αποτελούν:
  α) Η επαρκής τεκμηρίωση της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης
  β) Ο ολοκληρωμένος και λειτουργικός χαρακτήρας των προτεινόμενων έργων που πρέπει να συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ
  γ) Η επαρκής τεχνική τεκμηρίωση των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων στο κέλυφος και τα τεχνικά συστήματα του κτιρίου
  δ) Η κατάθεση τεκμηριωμένου προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
  ε) Η οικονομική βιωσιμότητα
  στ) Η εκπόνηση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης όπου απαιτείται από το νόμο.
 • Μετά την ολοκλήρωση των έργων, οι δικαιούχοι φορείς συντάσσουν έκθεση ολοκλήρωσης, από την οποία πρέπει να προκύπτει η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και η αντίστοιχη εξοικονόμηση ενέργειας μετά τις παρεμβάσεις.

Μετά την έκδοση της Απόφασης Ολοκλήρωσης του έργου, ο δικαιούχος φορέας έχει υποχρέωση:

 • Να διασφαλίζει τη λειτουργία και συντήρηση του έργου για 5 έτη
 • Να ορίσει ενεργειακό υπεύθυνο
 • Να εφαρμόσει σύστημα διαχείρισης ενέργειας

 

⇒   Είμαστε σε θέση να αναλάβουμε:

  • Υπηρεσίες Ενεργειακού Ελεγκτή
  • Υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Τεκμηρίωση βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης
  • Εξασφάλιση ολοκληρωμένου και λειτουργικού χαρακτήρα των προτεινόμενων έργων
  • Επαρκή τεχνική τεκμηρίωση των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων στο κέλυφος και τα τεχνικά συστήματα του κτιρίου
  • Τεκμηρίωση προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
  • Τεκμηρίωση οικονομικής βιωσιμότητας
  • Εκπόνηση σχεδίου ενεργειακής απόδοσης, όπου απαιτείται
  • Υπηρεσίες Συμβούλου Έργου
  • Εκπόνηση κάθε μορφής απαραίτητων μελετών και έκδοση κάθε είδους απαιτούμενων εγκρίσεων (λ.χ. μελέτη θέρμανσης, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας)
  • Κατασκευαστικό κομμάτι → Υλοποίηση παρεμβάσεων
  • Υπηρεσίες Ενεργειακού Υπεύθυνου
Layer 2