Scroll Top

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ

Μετά τις νέες εξελίξεις σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19, αναλαμβάνουμε πλέον απομακρυσμένα την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών, καθώς και την δυνατότητα της απομακρυσμένης εκπόνησης εξουσιοδότησης ή υπεύθυνης δήλωσης.
Στο σύνδεσμο gov.gr μπορείτε να δείτε τη διαδικασία της ηλεκτρονικής έκδοσης.

Άδειες Δόμησης:
Αναλαμβάνουμε την έκδοση Αδειών Δόμησης που αφορούν:

 • Μονοκατοικίες
 • Πολυκατοικίες
 • Γραφεία – Καταστήματα
 • Ξενοδοχειακές Μονάδες
 • Βιομηχανικούς – Βιοτεχνικούς Χώρους
 • Πρατήρια Καυσίμων
 • Συνεργεία Αυτοκινήτων
 • Κατεδαφίσεις
 • Προσθήκες
 • Ενισχύσεις
 • Εργασίες μικρής κλίμακας
 • Ιδιωτικά ΚΤΕΟ
 • Αποθήκες
 • Αλλαγή χρήσης χώρων
 • Νομιμοποιήσεις

Βεβαίωση Μηχανικού:

Η βεβαίωση μηχανικού Ν.4495/17, είναι υποχρεωτική, για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή.

Απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται ο μηχανικός, προκειμένου να εκδόσει τη βεβαίωση είναι:

 • Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα
 • Εγκεκριμένα Σχέδια
 • Τίτλους Ιδιοκτησίας
 • Νομιμοποιητικά στοιχεία σε περίπτωση αυθαιρέτου
 • Δήλωση ιδιοκτήτη

Επίσης η βεβαίωση μηχανικού έχει ισχύ 2 μηνών.

Ρύθμιση Αυθαιρέτων:

Αναλαμβάνουμε την διεκπαιρέωση διαδικασίας ένταξης στη ρύθμιση αυθαιρέτων (εντός & εκτός σχεδίου).

Πιο συγκεκριμένα:

 • Την τακτοποίηση αυθαιρέτων καθώς και την έκδοση βεβαιώσεων του Ν.4495/17 για μεταβιβάσεις ακινήτων
 • Αποτυπώσεις Ακινήτων
 • Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης
 • Σύνταξη Έντυπου Είδικού Προστίμου
 • Σύνταξη Φακέλου Αυθαιρέτου
 • Υποβολή Φακέλου Ηλεκτρονικά
 • Έλεγχος Στατικής Επάρκειας
 • Έκδοση Πιστοποιητικού Νομιμότητας

Τοπογραφικά Διαγράμματα:

Αναλαμβάνουμε την διεκπαιρέωση Τοπογραφικών Διαγραμμάτων που αφορούν:

 • Αποτύπωση εκτάσεων
 • Χαράξεις ισοϋψών σε κτήματα
 • Οριοθέτηση κτημάτων:

– Από διανομές Υπουργείου Γεωργίας
– Από γεωδαιτικό σύστημα Ε.Γ.Σ.Α ’87
– Από χάρτες Γ.Υ.Σ

 • Διορθώσεις πράξεων εφαρμογής
 • Καθορισμός Αιγιαλού και παραλίας
 • Εμβαδομετρήσεις οικοπέδων και διανομές αυτών
 • Τοπογραφικά διαγράμματα σε περιοχές που έχουν ενταχθεί ή που θα ενταχθούν στο Εθνικό Κτηματολόγιο
 • Καθορισμός λατομικών χώρων
 • Χαράξεις οικοδομικών γραμμών

Άδειες λειτουργίας:

Αναλαμβάνουμε την έκδοση Αδειών Λειτουργίας που αφορούν:

 • Άδειες λειτουργίας καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ψητοπωλεία, ταβέρνες, αναψυκτήρια, σνακ μπαρ, internet cafe, παντοπωλεία, οπωρολαχανοπωλεία, πρατήρια άρτου και ζαχαροπλαστικής, κάβες κ.α.)
 • Άδειες λειτουργίας καταστημάτων που προσφέρουν υπηρεσίες Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής και καλλωπισμού κ.α.)
 • Άλλες δραστηριότητες που απαιτούν Άδεια λειτουργίας (εκπαιδευτήρια,φροντιστήρια,γυμναστήρια κ.α.)
 • Ιδιωτικά ΚΤΕΟ
 • Πρατήρια Υγρών καυσίμων
 • Συνεργεία αυτοκινήτων

Αρχιτεκτονικές – Στατικές μελέτες:

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών μελετών καθώς και όλων των στατικών μελετών που αφορούν:

 • Οπλισμένο Σκυρόδεμα
 • Μεταλλική Κατασκευή
 • Ξύλινη Κατασκευή
 • Σύμμικτη κατασκευή
 • Φέρουσα Τοιχοποιΐα

Κατασκευές – Ανακαινίσεις:

Αναλαμβάνουμε παντός τύπου κατασκευές και ανακαινίσεις συνδυάζοντας την εξειδικευμένη τεχνογνωσία μας, την πιο πλούσια ποικιλία υλικών, καθώς και τα άρτια καταρτισμένα συνεργεία μας.

Ενεργειακό Πιστοποιητικό:

Για όλες τις μεταβιβάσεις ή μισθώσεις ακινήτων, απαιτείται πιστοποιήτικο ενεργειακής απόδοσης.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό συντάσσεται από εξειδικευμένο επιθεωρητή μηχανικό και κατατάσει το ακίνητο στην κατηγορία που ανήκει σύμφωνα με τις ενεργειακές απώλειες που έχει. Πόση ενέργεια απαιτείται για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης.

Προτείνει δε στον ιδιοκτήτη του ακινήτου, ποιές μετατροπές μπορεί να κάνει στην ιδιοκτησία του για να ανέβει κατηγορία. Πόσο κοστίζουν οι αλλαγές που θα επιλέξει να κάνει.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την σύνταξη του ΠΕΑ υφιστάμενου κτιρίου – κατοικίας – διαμερίσματος είναι τα εξής:

 • Ιδιοκτησιακό καθεστώς του κτηρίου ή κατοικίας (αριθμός ιδιοκτησιών, εμβαδόν, πίνακας χιλιοστών)
 • Πλήρη στοιχεία ιδιοκτητών (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ).
 • Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου( εάν έχει ενταχθεί το κτήριο στο Εθνικό Κτηματολόγιο) ή Δήλωση και κωδικός Ιδιοκτησίας Εθνικού Κτηματολογίου.
 • Οικοδομική Άδεια, αρχιτεκτονικά σχέδια, σχέδια ξυλότυπων
 • Μελέτη θερμομόνωσης
 • Πίνακας κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης
 • Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων του κτιρίου ή κατοικίας της τελευταίας τριετίας (ΔΕΗ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)
 • Φύλλο Συντήρησης και Ρύθμισης της κεντρικής θέρμανσης της τελευταίας τριετίας (συντήρηση καυστήρα)
 • Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου του κτιρίου (διαχειριστής).