ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σας προσφέρουμε μεγάλο εύρος υπηρεσιών όπως:

  • Συστάσεις κάθετων και οριζόντιων ιδιοκτησίων (συμβολαιογραφικής χρήσεως).
  • Προϋπολογισμοί έργων και για εκ νέου κατασκευές και αποπεράτωση υπαρχόντων.
  • Ενημέρωση επί θεμάτων που αφορούν τον Οικοδομικό Κανονισμό.
  • Σύνταξη πινάκων Ι.Κ.Α που αφορούν ημερομίσθια οικοδομών παντός τύπου.
  • Φωτορεαλισμός.
  • Αγορά Ακινήτου (πάντα με την σύμφωνη γνώμη δικηγόρου και συμβολαιογράφου).

Είμαστε εδώ για να καλύψουμε τις ανάγκες σας!